Välkommen till Sörsjön!

Vår Hängbro! OBS Viktigt!

25 November 2015

11709668 373357979527073 7425435017734356274 n

Besparingsskogen (BS)  har nu röntgat vajrarna i träbron och man har dessvärre upptäckt att det finns sprickor i dessa. BS kommer att kontakta Länsstyrelsen för att undersöka om det finns möjlighet att få något bidrag för en så omfattande renovering som krävs. Alternativet är att bron stängs för biltrafik, i sådana fall kommer fordonshinder att sättas upp tämligen snart. 

Kanske kan vi hjälpas åt genom att i första hand redan nu ta den södra bron för att undvika onödig belastning. Hur det än bli, så är BS positiv till att rusta upp trävirket! Observera att det är mycket viktigt att respektera de begränsningar som finns i avseende på fart, tyngd och höjd för passerande fordon. De höjdhinder som finns har vid upprepade tillfällen monterats ner och återmonteras av  både privatpersoner och BS. Vi ber den som plockat ner dem att åter sätta dem på plats samt att låta dem vara kvar i fortsättningen. 

/Sörsjöns Byalag 

 

 

 

 

Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN