Välkommen till Sörsjön!

Vasaloppet

  • Vi ligger bäst till i förhållande till starten i Berga by, endast 35 km norr om starten, vilket betyder att man slipper köerna söderifrån till starten 
  • I Sörsjön erbjuds Vasalöparna lugn och ro i lantlig miljö 
  • Träningsmöjligheterna är bland annat; Näsfjällets eller vår grannby Nornäs

vasaloppet

Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN