Välkommen till Sörsjön!

Dokument

Nedan finner ni protokollen på Sösjöns byalags möten och sammaträden samt andra dokument som är till för allmänheten:

PDF Mötesprotokoll 2009-06-10
PDF Verksamhetsberättelse för 2008
PDF Mötesprotokoll 2008-10-23
PDF Mötesprotokoll 2008-09-15
PDF Mötesprotokoll 2008-06-05
PDF Mötesprotokoll 2008-03-14
PDF Verksamhetsberättelse för 2007
PDF Mötesprotokoll 2007-11-28
PDF Mötesprotokoll 2007-09-13
PDF Mötesprotokoll 2007-05-14
PDF Årsmötesprotokoll 2007-04-11
PDF Mötesprotokoll 2007-03-22
PDF Mötesprotokoll 2006-10-17

Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN