Välkommen till Sörsjön!

Lassarvisâ

Njut av mer musik från Per Mattsson på vårt bymål med "Lassarvisâ".

Lassarvisâ (öppnas i nytt fönster - youtube)

 

Musik: Irländsk folksång
Melodi: Johnson´s Motorcar
Text: Per Mattsson

Lassarlåten

Introduktion

I berjå på fer århondrae berte Industrialismin jä fotavtreck även i våro beggder. I Lima add ve si ländje åft smäjör söm bland mittsi an gräjör gjord jåer. ”Näppeligen gård finnes som icke smedja hafver” skräjv an Linné i sine anteckninger ma an add passer Lima.  Äjt gäng i Lima söm verkligen to te se Industrialismin å söm vort nifitsin på öllt ä nia va Lassarbrärån. Däm berte tile te experimentera me äjn ätt di ara å däm a värkligen satt sine fotavtreck i Limas historia. Lassarsmäjå finns kvar i Häjbin å in da känns ä värkligen söm tiä a stånd still.

Jä kom äjn ståry öm Lassarpöjkån


Lassarlåt´n!

Ä va ejn tilen möro på vintern tjuggutvå,

Äjn märklen farkost kamm ätt väjn å förtse sto på tå.
Fro Lassar nol i Häjbin på dåle plogin väg
däm to se fram me vinterbil´n fast snön va meterhäg.

Ä va Emil ån Albert, an Johan satt da bak
Däm beckt se äjn otrulen pjäs tå ejn T-Ford uttå tak
Ejt kugghjul stödd ti battsin å ä dräjv på gånske bra
Hä geck föll inte spikrakt, men pöjkån dem va gla.


Da körsniä te hängbron va ä nar äjt haveri
Fe mäjån fram taft stirniä ma an Albert berte vri
An Johan flöjg tu bilam ån Emil snard se tu.
an Albert jäl i ratten å såt kvar må Du tru.


Solo:

Häjm på gar´n sa´n Albert hä e bätter ött ve plog
då släpp ve beddge vinterbiler å an Emil log.
Då val ve käp äj Scania te provkäjr plogån på
Däm geck direkt te smäjå å brärån fann på rå.

  
Ätt mittsi mäs å arbäjt va Lassarploin klar
I Sväri geck no reckte fort ött da va vägån bar
Fro iviöllt kam vägföllk däm ställd se snellt i kö
Å öll sö önsk däm Lassarploger å väger uttå snö.


I smäjå arbäjt fullt me föllk fe ploin sälld söm smär
Men snart sö villd ju Vägvärtse a plog me löjse stjär
Da Lassar beggdes ploger da stjäre såt me nit
Å Vägvärtse bestämd se fe ött hä sköll skruves dit


Solo :

Fro ös kom ingi ploger me löjstagbare stål
sa Lassarpöjkån val bestämt, på bräjast Limamål
Affärsmän vad däm inte men däm jäll på sin idé
Å vägverksgöbber att dem inte stondån stria me


I dag stånd smäjå öde tu skörstejn ingin räjk
Man fonder ivi hjältån da söm no gäj ut i sträjk
Däm beggd se smäja beggd äjn dräm däm våxt öpp da söm barn
Å no sö legg däm öllihop å söv på kertsegarn.

 

Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN