Välkommen till Sörsjön!

Blomsterfond

Blomsterfond  
  • Förmedlar uppdragen att hedra de avlidna på ett värdigt sätt. Styrelsen beslutar om varje års överskott enligt gällande stadgar. Alla som lämnar minst en hälsning är medlem nästkommande år och är välkomna att deltaga på årsmötet.
  • Kondoleanser lämnas i lådan på Handlar´n eller på Dalen.
  • Vid frågor angående dessa, kontakta Gun-Britt Svensson: 0280-83082.
 

 

Styrelsens ordförande 2015

 

 

Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN