Välkommen till Sörsjön!

Historia

Historia

År 1796 gifte sig Garp Jannis Ersson med Maria Ersdotter, båda från Transtrand. Deras bröllopsresa, som de gjorde samma år, gick till Östdalen (dalen där Sörsjön ligger kallades så). De slog sig ner på Fuluälvens västra strand, där Fuluälven har en utvidgning som fick benämningen Sörsjön.

Där byggde de en liten läg stuga med ett rum, ett litet fönster som satt högt på väggen, låg dörr med hög tröskel, kluvna och upptäljda träd till golv och tak, ovan på taket näver och torv. Denna typ av byggnad kallades ryggåsstuga. Även andra enklare byggnader uppfördes.

Nästkommande år fick de sitt första barn, Marina, ett mycket vanligt namn på den tiden. Hon föddes den 12 april 1797.

Sin föda fick de genom att röja och odla jorden och genom sin boskap. Även jakt och fiske utgjorde en del av födan. Till jakt användes flintlåsgevär, snaror, gillerstockar och fångstgropar. För fiske användes nätmjärdar och krok.

Åren gick och allt större åkerarealer uppodlades, större och bättre hus uppfördes och boskapshjorden utökades.

Den 7 oktober 1805 var Jannis och hans då 8-åriga dotter norrut utmed älven för att hämta hö. När de på sin hemresa kom till Särkåns utlopp så drabbades de av en virvelvind. I kombination med det starka bakvattnet så vräktes båten omkull och både far och dotter drunknade. Mannens lik återfanns inte förrän nästkommande vår.

Samma höst så var här två ynglingar; en från Vörderås och en från Höknäs. De var här uppe för att jaga skogsfågel. De bodde ibland hos änkan i hennes lilla stuga. Mannen från Höknäs hette Hans Ersson och var född 21 april 1779. Han blev på senhösten 1806 Marias andra make. De fick två flickor och en pojke.

Tillsammans byggde de nya och större hus, röjde och inköpte ängar. Stället blev med tiden en av de mest besökta gårdarna i Sörsjön.

Hans lät även uppföra en gård till, förmodligen med hjälp av sonen Erik. De byggde en gård, som ännu idag kallas "Nolabättsin" (betyder norr-om-bäcken). Till denna gård flyttade yngsta dottern Elin, sedan hon 1840 blivit gift med Garpa Erik Persson från Berga.

Sedan fortsatte Sörsjön att växa. Byn hade som mest drygt 500 invånare på 1920-1930-talet. Därefter skedde en utflyttning; en del for till USA, men de flesta flyttade in till städerna. Nu är vi ca 120 stycken (november 2006) och hoppas att byn återigen ska börja växa.

Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN