Välkommen till Sörsjön!

Viewing entries posted in January 2012

Samtliga sörsjöbor, d.v.s. fast boende och fritidshusägare, förfrågas om de vill ansluta sina fastigheter till fibernätet. Läs mer om det i dokumentet nedan:

Tags:
Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN