Välkommen till Sörsjön!

Sörsjöns skola

En gammal revs och en ny uppfördes 1920. Den innehöll även lärarbostad. Skolan var verksam fram till 5 juni 1981, då elevunderlaget till slut blev otillräckligt.

Men så den 15 augusti 2010 var det nyinvigning. Förskolan Dal-lyan har nu startats upp och drivs av Kooperativet Dalen.

I skolhuset finns även två hyresbostäder. Byggnaden ägs av Malungshem. http://www.malungshem.se/sorsjonsbostadsomrade.html

Skola

En artikel från Dalarnas tidningar http://www.dt.se/bybor-far-starta-eget-dagis

Här skriver Dalarnas tidning om nystarten http://www.dt.se/nytt-liv-i-gamla-skolan

 

http://www.kooperativetdalen.se

Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN