Välkommen till Sörsjön!

Enkät angående fibernätet i Sörsjön

2 Januari 2012

Samtliga sörsjöbor, d.v.s. fast boende och fritidshusägare, förfrågas om de vill ansluta sina fastigheter till fibernätet. Läs mer om det i dokumentet nedan:

Fibernät i Sörsjön - Enkät

Tags:
Sörsjön is where Dalarna is most beautiful.
TILL BÖRJAN